Lyftcylinder 1000/1000 SL


Direktverkande, centrumplacerad lyftcylinder typ 1000 är utvecklad för att passa hissar med hög lastkapacitet (lasthissar) eller panoramahissar med hög estetisk standard vilka kräver bra uppställning. Denna lyftcylinder används också i mindre hissar för att utnyttja utrymmet maximalt.


Ett brett sortiment av diameterstorlek finns tillgängligt för att möta alla lastkrav. Lyftcylinder 1000 är också användbar till hissar med stora bärramar som kräver dubbla lyftcylindrar. För att underlätta transport och installation i schakt kan denna lyftcylinder levereras i 2-3 delar.


Lyftcylinder 1000 är utrustad med en övre platta för att kopplas ihop med bärramen och med en bottenplatta för placeringen i gropen. Denna lyftcylinder är byggd för att placeras i ett borrhål och cylindern är skyddad med en vattensäker målarfärg. 

Lyftcylinder typ 1000 SL finns tillgänglig för diameter mellan 60 och 110. Den nya teknologin som används i denna ventil ger upphov till reducerad storlek av cylindern, vilket leder till att mindre mängd olja behövs. En ny cylinderdesign av skarven tillåter snabbare installation av lyftcylindern.