Lyftcylinder 1008/1008 SL


Lyftcylinder typ 1008 är utvecklad för indirekt drift (linhydraul) och används normalt i två- till åttavånings hus. 


Ett brett sortiment av diameterstorlek finns tillgängligt för att möta alla lastkrav. Lyftcylinder 1008 är också användbar för tunga laster och hissar med stor bärram som kräver dubbla lyftcylindrar.
För att underlätta transport och installation i schaktet kan typ 1008 levereras i 2-3 delar. Lyftcylinder typ 1008 SL finns tillgänglig för diameter mellan 60 och 110.


Den nya teknologin som används i denna SL lyftcylinder ger klart reducerad cylinderdiameter, vilket resulterar i att en mindre mängd olja används. En ny cylinderdesign av skarven tillåter snabbare installation av lyftcylindern.