Lyftcylinder 9100-9101

 

Lyftcylinder 9100 är en 2-stegs och 9101 en 3-stegs teleskopcylinder avsedd för installation som direktverkande sidoplacerad lyftcylinder för hissar med lite högre lyfthöjd. Cylindern har en hydrauliskt synkroniserad rörelse, som ger en jämn och ryckfri rörelse över hela slaglängden. 
Lyftcylindern kan levereras förberedd för gejdstyrning om gällande norm kräver detta.