Hydraulhiss

Green Lift Fluitronic

GreenLift är den perfekta hisslösningen för personhiss till bostäder, skolor, hotell och liknande. Den finns i ett stort antal korgstorlekar i lastområdet 4-21 personer eller 320 – 1600 kg. Vi har lösningen, som utnyttjar schaktutrymmet på bästa sätt. GreenLift täcker lyfthöjder från 1 till 35 meter och därmed 2 till 12 våningsplan. 

GLF Fluitronic, modern hydraulhiss är den perfekta hissen för nyproduktion eller befintlig byggnad. Moduluppbyggnaden gör att kundspecifika krav enkelt kan tillgodoses. Detta och att livscykelkostnaden är låg gör därför GLF till ett oslagbart val. 

GLF är framtiden för hissar upp till 6 plan därför att:

  • Driftsäker, uppbyggd av standard hisskomponenter.
  • Låg energiförbrukning tack vare elektronisk ventil och att nedresa bygger på tyngdlagen.
  • Lägsta ljudnivån på marknaden tack vare hydraulisk drivning.
  • Minskade schaktmått jämfört med traditionella hissar sparar våningsyta och/eller trappyta. 
  • Medger en lätt konstruktion av hisschaktet. 
  • Har låga service- och underhållskostnader. 
  • Har ett konkurrenskraftigt pris. 
  • Hissen konstruktionsgranskas av GMV Sweden enligt Hissdirektivet 2014/33/EU.

Dimensioner

Q
P
KB
KD
Dörr
SB
SD
Ingång
DB
PDF
DWG
480 6 1000 1250 2AT 1500 1600 1 800
480 6 1000 1250 2AT 1500 1770 2 800
630 8 1100 1400 2AT 1600 1800 1 900
630 8 1100 1400 2AT 1600 1920 2 900
1000 13 1100 2100 2AT 1600 2500 1 900
1000 13 1100 2100 2AT 1600 2630 2 900
1250 16 1200 2300 2AT 1750 2700 1 1000
1250 16 1200 2300 2AT 1750 2860 2 1000
1500 20 1400 2400 2AT 2050 2800 1 1100
1500 20 1400 2400 2AT 2050 2960 2 1100

 

Information & Broschyr

GreenLift Fluitronic Broschyr <1000 kg

GreenLift Fluitronic Broschyr <1600kg

​​

GreenLift- Marknadens ekonomiska lösning upptill 6 våningar (GLF)