Varu/Personhiss


Varu/personhiss GPL är avsedd för transport av styckegods i laster upp till 5000 kg där personer har rätt att medfölja.

Truckhiss


Truckhiss GPL är en lasthiss som anpassas för industriellt behov där lastning och lossning sker med gaffeltruck i laster upp till 12 000kg där personer har rätt att medfölja.
 

       

 

Programmet innehåller

  • Varu/personhissar avsedda för transporter av styckegods i laster upp till 5000 kg. 
  • Truckhissar avsedda för transporter av gods lastat med gaffeltruck i laster upp till 10 000 kg.
  • Bilhissar avsedda för transporter av fordon.

 

 

24865 medium new gpl

 

Hissarna är hydrauliskt drivna med två eller fyra direktverkande lyftcylindrar, som ger en maximal stabilitet vid lastning och lossning i jämförelse med när linor användes. 1-steg, eller "Deve" teleskopcylinder används beroende av aktuell lyfthöjd. Lyfthöjder på upp till 20 m är möjlig. Hissarna är kombinerade av GMV komponenter, som är välkända för sin funktion, med enkel installation och låg servicekostnad. 

Konceptet för Varu/personhiss och Truckhissar är konstruktionsgranskade av

GMV Sweden enligt hissdirektivet vilket innebär att endast slutlig kontroll ska göras. Bilhiss levereras med Designcertifikat.

Broschyr

Varu/personhiss GPL