Lyftcylinder 9110-9111


Lyftcylinder 9110 är en 2-stegs och 9111 en 3-stegs teleskopcylinder avsedd för installation som direktverkande centrumplacerad lyftcylinder för hissar med lite högre lyfthöjd. Cylindern har en hydrauliskt synkroniserad rörelse, som ger en jämn och ryckfri rörelse över hela slaglängden. 


Direktverkande, centrumplacerad lyftcylinder tillåter kraftigt reducerade schaktmått eftersom lyftkraften är centralt placerad och minimerar bärramens sidopartier. 


Om man jämför med en 1-kolvig lyftcylinder så reduceras borrhålets djup till hälften (2-stegs cylinder) eller en tredjedel (3-stegs cylinder). 
Lyftcylindern kan levereras förberedd för gejdstyrning om gällande norm kräver detta. 


Den del av cylindern som går ner i marken är skyddad med en vattentät målarfärg.