Bärramar


GMV erbjuder flera olika bärramar anpassade efter olika förhållanden.


Direkt drivning (1:1)

Innebär att cylindern som driver hissen är kopplad direkt till bärramen och trycker upp hissen.


Indirekt drivning (2:1)

Innebär att man placerar ett brythjul på cylindern och använder linor som drar upp hissen. 
Denna typen får en utväxling mellan cylinderns hastighet och korgen hastighet som är 2:1.