BILHISS VL (Vehicle Lift)

 

Bilhiss VL (Vehicle Lift) är speciellt konstruerad för transport av fordon i parkeringshus eller bostadshus. Vid begränsade utrymmen kan det vara svårt att anordna en körramp, vilket gör bilhissen till en praktisk och kostnadseffektiv lösning. 

 

Märklasten är upp till 4000 kg och ca 6 våningsplan kan servas.


Fjärrstyrning av hissen och signalsystem, som hjälp för resenärer levereras efter önskemål.


GMV Sweden AB tillhandahåller tre typgodkända bilhissar enligt hisdirektivet 95/16 EG; VL30 (lastkapacitet 3000kg)VL35 (lastkapacitet 3500kg) och VL40 (lastkapacitet 4000kg).

Storlekar

Broschyr

Bilhiss VL