Greenlift- Gear Less Belt (GLB-MRL)

 

GMV kompletterar sitt framgångsrika Green Lift program med en teknisk lösning, 
för hissar upp till 12 våningar baserat på:


GearlessBelt (GLB) maskin, som är utvecklad tillsammans med General Electric 
och särskilt konstruerad för maskinrumslös installation utrustad med:


    • VVVF frekvensstyrning, fältorienterad vektorreglering med sinusencoder. 
    • Säkerhetssystem som förhindrar hisskorgens överhastighet uppåt. 
    • Automatisk körning till plan vid strömavbrott. 
    • Manuell nödmanövrering med UPS.

    • TMC hisskorg med ett stort antal färger. 
    • Hissar i lastområdet 320 -1000 kg.
    • Teleskop- eller central- öppnande dörrar.
    • Säker och snabb installation.
    • Typgodkänd enligt Hissdirektivet 95/16/EG. 


 

Dimensioner

Q

P

KB

KD

Dörr

SB

SD

Ingång

DB

PDF

DWG

480 6 1000 1250 2AT 1550 1650 1 800
480 6 1000 1250 2AT 1550 1770 2 800
630 8 1100 1400 2AT 1650 1800 1 900
630 8 1100 1400 2AT 1650 1920 2 900
1000 13 1100 2110 2AT 1700 2500 1 900
1000 13 1100 2110 2AT 1700 2630 2 900