Varuhiss och Personhiss

 

GMV Sweden AB erbjuder ett brett sortiment av hydrauliska lasthissar. Vi tillhandahåller både standardlösningar som är typgodkända enligt hissdirektivet 95/16 EG och speciallösningar för att tillgodose kundens önskemål.

Varu/personhiss GPL (Goods Passenger Lift) är avsedd för transport av styckegods i laster upp till 4000 kg där personer har rätt att medfölja.

Hissarna är flexibelt uppbyggda och anpassas helt efter kundens transportbehov. Korgmåtten längd, bredd och höjd anpassas efter godsets storlek. 

Alla hissar har automatiska skjutdörrar i korg och på plan. 

Varu/personhissen med laster upp till 3000 kg kan utföras maskinrumslös. Aggregat och elstyrning placeras då helt inom schaktet.

GPL är typgodkänd enligt hissdirektivet 95/16 EG.

Dimensioner

Q
KB
KD
Dörr
SB
SD
PDF

1 ingång

PDF

2 ingångar

DWG
1250-2500 1500 2700

1300

C4

2200

3100/

3260

1250-2500 1800 2700

1400

C4

2500

3100/

3260

1800-3000 2100 2700

1700

C4

2800

3100/

3260

2100-4000 2200 3100

1800

C4

2900

3500/

3660

2250-4000 2200 3400

1800

C4

2900

3800/

3960

3000-5000 2600 3900

2100

C4

3300

4300/

4460

3250-5000 2600 4300

2100

C4

3300

4700/

4860

3250-6000 2600 4300

2100

C4

3300

4700/

4860

4000-8000 2800 4800

2200

C4

3500

5200/

5360

4500-8500 2800 5300

2400

C6

3500

5800/

6040

4500-9000 3000 5300

2600

C6

3700

5800/

6040

4700-10000 2800 6000

2400

C6

3500

6500/

6740

Mer information