Hydrauliskt drivsystem

 

GMV ProVision

 

GMV ProVision är en produkt från GMV som är avsedd att användas till nyhiss eller för modernisering av befintliga hydraulhissar. Produkten är sammansatt, ihopkopplad och testad i våran fabrik i Alvesta. Produkten levereras med standard 3010 ventil alternativt med NGV-A3 elektronisk reglerad ventil i kombination med valfritt styrsystem.

 

Stegborgs EL-evator

 

Kinds Elteknik

 

Pdahl

 

Enheten kan användas för modernisering av de flesta äldre på marknaden förekommande fabrikat. Den kan kombineras med befintliga hissdörrar eller anpassas mot nya korgdörrar av de flesta fabrikat.

 

 

GMV ProVision ger följande fördelar för slutkunden:

 

 • Förbättrad åkkomfort med GMV's elektroniskt styrda ventil NGV-A3.
 • Bättre stoppnoggrannhet i plan.
 • Reducerad ljudnivå upp till 35%
 • Reducerat effektbehov och lägre energiförbrukning.
 • Modernt styrsystem som ger felanalys i klartext.
 • Alarmmeddelanden kan skickas via e-mail, SMS eller web-läsare.
 • Ändamålsenliga knappar med talsyntes, pictogram och våningsvisare.
 • Automatisk nödkörning till plan i händelse av strömavbrott.
 • Nödtelefon för kontakt med larmcentral via fast telefoni eller GSM.
 • Uppfyller de nya normerna för EN 81-21, EN 81-70 och EN 81-80.
 • Miljövätska som tillval, GMV Eco-fluid. Biologiskt nedbrytningsbar (index>90% enligt standarden CEC L33-A-93) och uppfyller därmed EUs miljödirektiv 2006/118/EC.
 •  

 

En totalt renoverad hiss med modern teknik är en mycket mer ekonomisk lösning än ett totalt utbyte av hissen.