Ritningar till våra Standard Linhissar

(GLB MRL)


Nedan följer några av de vanligaste dimensionerna på GLB hissarna. Måtten är 50mm större än minsta möjliga mått. För andra dimestioner/ mindre mått, kontakta oss för specifika
ritningar/ underlag.

 

Q

P

KB

KD

Dörr

SB

SD

Ingång

DB

PDF

DWG

480 6 1000 1250 2AT 1550 1650 1 800
480 6 1000 1250 2AT 1550 1770 2 800
630 8 1100 1400 2AT 1650 1800 1 900
630 8 1100 1400 2AT 1650 1920 2 900
1000 13 1100 2110 2AT 1700 2500 1 900
1000 13 1100 2110 2AT 1700 2630 2 900

 

 

Förklaring till förkortningar:

Q= Märklast (kg)
P= Antal passagerare (st)
KB= Korgbredd (mm)
KD= Korgdjup (mm)
SB= Schaktbredd (mm)
SD= Schaktdjup (mm)
DB= Dörrbredd (mm (standard bredd))