Big Space

En liten hiss kan vara mycket större än du tror

BIG SPACE™ är en hydraulisk hiss som utnyttjar varje millimeter av hisschaktet och ger ett stort utrymme (big space) inuti hissen. 
Vår stora lilla hiss nöjer sig med ett så begränsat utrymme för hisschakt att den kan få plats i det befintliga trapphuset, om trappan byggs om till en smalare modell. 

Starka argument att välja BIG SPACE:

  • Ryms i trånga hisschakt och rymmer både rullstolar och rullatorer.
  • Går tyst med hydraulisk drift.
  • Snabbt och enkel att installera och billig att underhålla.
  • Skräddarsys för varje kund med egna komponenter.
  • Reducerat gropdjup och topphöjd enligt EN81-21.
  • Hydrauliskt drivsystem som kan placeras där det passar, upptill 15m från schaktet.
  • Energieffektiv.
  • Öppet tekniksystem = kunden låses inte till någon särskild serviceleverantör.
  • Uppfyller alla säkerhets- och miljökrav. 

BIG SPACE XL är specifikt utvecklad för att ersätta / modernisera befintliga äldre hissar i fastigheter, framförallt gamla skruvhissar såsom NTD där schaktbredden är väldigt begränsad. I dessa fall behåller man befintligt schakt och slagdörrar, bra för både mljö och plånbok.

 Exempel ritning på en ny fräsch Big Space XL som ersatt en gammal utsliten NTD skruvhiss. Plåtschakt och slagdörrar har behållts.

Tekni

Maximal korgbredd   Schaktets bredd minus 160 mm

Schakt grop

  100 mm

Schakt topp

  2 410 mm

Standard dörrbredd

  700-900 mm med 50 mm steg (annan bredd på begäran)

Dörrtyp

  Vikdörr - slagdörr, 2-3-bladig automatiska teleskopdörrar

Korgingångar

  1 alternativt 2
Märklast   Max cirka 700 kg
Lyfthöjd   22 mm (cylinderdiameter 110)
Maskinutrustning   Placering av maskinskåp i publik eller separat utrymme

 

Information & Broschyr

Big Space allmänt

Big Space teknisk data