Electronically controlled valve NGV-A3 with step motor technology

 

Electronically controlled valve NGV-A3 with step motor techology autonomously OR automatically and indenpendently adjust the lifts travelling speed OR velocity according to pre-programmed data. 

 

This results in a lift operating unaffected by difference in hydraulic pressure and oil temperature. 


 

Benefits

  • Increased user comfort (Förbättrad åkkomfort)
  • Reduced consumption of electric effect and reduced consumption of energy by up to 25% when compared to an conventional air-cooled motor (Reducerad effekt och energiförbrukning upp till 25% med luftkyldmotor)
  • Increased accuracy in levelling to floor at stops (Bättre stoppnoggrannhet i plan)
  • Up to 35% less sound pollution (Reducerad ljudnivå upp till 35%)
  • Up to 1m/s operating lift velocity (20% increased speed travelling to a lower floor can be used to save electrical effect and energy)Hastighet upp till 1m/s (20% högre nedhastighet än upp kan användas för att spara effekt och energi)


Technology

  • Downward speed can be increased if/as neccessary to attain increased average number of travells (Nedhastighet kan ökas vid behov för att uppnå högre snitthastighet)
  • Electronically controlled with step motor technology (Elektroniskt styrd med stegmotorteknologi)
  • Reduced travel time (Reducering av åktid)
  • Adjustable velocity (Justerbar hastighet)
  • Hydraulic pressure from 12 to 45 bars (Tryck från 12 till 45 bar)
More information

Broschure NGV-A3 (SV) »