Aggregat F1


Hydraulaggregat typ F1 är utvecklat för hissar avsedda för 6-8 passagerare med 6-7 stopp. Tanken är konstruerad för att kräva en mindre mängd olja. F1-aggregatet är anpassat för samma utbud av komponenter som finns tillgängligt till vårt traditionella 3010/S ventil och uppnår samma höga bekvämlighet och pålitlighet. Liksom alla GMV-aggregat kan F1 utrustas med traditionell ventil eller en mer avancerad ventil.


F1-aggregatet har försetts med ett pumpflöde på 25-210 l/min och är utvecklat för att passa hydrauliska installationer med förtillverkat maskinskåp typ B. 


Standardkomponenter som levereras till detta aggregat:


   • Dränkbar motor 
   • Pump med filter 
   • Pulsationsdämpare 
   • 3010/S ventil 
   • Avstängningsventil med filter 
   • Oljenivåsticka 
   • Inkopplingsplint med plastkåpa 
   • Oljetermostat och motortermistor 
   • Tryckbrytare 
   • Handpump
 

Mer information

Aggregat F1 »