Maskinskåp


Till våra små och mellanstora hydraultankar finns anpassade maskinskåp som med fördel kan användas i trapphus och i byggnader som saknar maskinrum till hissen.
 


Fördelar 

  • Reducerar maskinrummets storlek avsevärt samtidigt som säkerhetsstandarder och bekvämlighet garanteras under pågående arbete och minskar det manuella arbetet vid kritiska situationer. 
  • Tar bort kostnaden för maskinrum med speciellt byggda väggar.
  • Reducerar tiden det tar att passa in maskinskåpet och dra ledningar. 
  • Låter dig utnyttja ledigt utrymme till annat än ett maskinrum.