Elektroniskt styrd ventil NGV-A3 med stegmotorteknologi


NGV-A3 elektroniska ventil med stegmotorteknologi justerar hastigheten efter inprogrammerad data. Resultatet blir att hissen arbetar med konstant hastighet opåverkad av tryck och temperatur.


 

Fördelar

  • Förbättrad åkkomfort 
  • Reducerad effekt och energiförbrukning upp till 25% med luftkyldmotor
  • Bättre stoppnoggrannhet i plan
  • Reducerad ljudnivå upp till 35%
  • Hastighet upp till 1m/s (20% högre nedhastighet än upp kan användas för att spara effekt och energi)


Teknik

  • Nedhastighet kan ökas vid behov för att uppnå högre snitthastighet
  • Elektroniskt styrd med stegmotorteknologi
  • Reducering av åktid
  • Justerbar hastighet
  • Tryck från 12 till 45 bar
Mer information

Broschyr NGV-A3 (SV) »