Övriga komponenter

 

WEBSHOP

I vår webshop finner du alla produkter vi har i vårt sortiment för tillfället.

Klicka här för att komma till vår webshop

 

Oljekylare

GMV oljekylare är utvecklade för hydrauliska installationer där speciella arbetsförhållanden eller hög trafik resulterar i att oljan överhettas. Kylarna kan installeras i maskinrum eftersom de storleksmässigt är små. 

 

Genom kalkylering och uträkning bestäms maxantalet starter per timme för att ta reda på om det finns ett behov av kylsystem för oljan och vilken typ av oljekylare som är lämpligast. Oljekylarna finns både som luftkyld och vattenkyld.

 

Slangbrottsventil

3006 slangbrottsventil hejdar kolven från att åka ner, vid händelse av att hisskabinen åker ner för fort. 

Ventilen jobbar vid tryckfall, mellan in- och utsprut av olja i själva ventilen. Därför behövs ingen elektrisk kontakt. 
Ventil typ B används vanligen vid installationer med endast en lyftcylinder. Ventil typ G är speciellt utformad för installationer med dubbla lyftcylindrar och monteras exakt mittemellan de två lyftcylindrarna. Rören som länkar samman slangbrottsventilen med lyftcylindrarna måste uppfylla normerna i säkerhetskrav EN81.2. 

 

 

Oljevärmare

Om det förekommer låga temperaturer i schakt eller maskinrum kan det finnas behov av en oljevärmare för att oljan ska bibehålla sina egenskaper.

 

 

Mjukstartare - Soft Start

Den digitala mjukstartaren är utformad för att ge en jämn acceleration av trefasiga asynkronmotorer och minska startströmmen i huvudledningen under starten. Som en konsekvens av detta minskas också motorns vridmoment och den mekaniska påfrestningen på lasten. Det går att ställa in både accelerationen (rampen) och den maximala strömstyrkan (vridmomentet) under motorstarten separat. 

En styrprocessor kontrollerar mjukstartaren automatiskt.

 


Styrprocessorn ger inte bara en jämn start av motorn under alla belastningsförhållanden utan ger också ett viktigt bidrag till felanalys av systemet och till säkerheten: om en fas saknas i huvudledningen eller om motorn inte är inkopplad (även om 1 lindning saknas), ger mjukstartaren ingen effektmatning till plintarna och en reläkontakt vidarebefordrar information om detta till apparatskåpet. Styrprocessorn bistår operatören till fullo oavsett motorkoppling: den känner av och anpassar kontrollen automatiskt till motorlindningen liksom till huvudledningens frekvens utan att operatören behöver ingripa. Utrustningen kopplas enkelt in mellan manöverpanelen och motorn. Det finns en reläkontakt som kan styra en eventuell startventil eller förbigångskontaktor i DIGISTART. Manöverströmkretsen är galvaniskt isolerad från strömkretsen och ett EMC-filter med extremt reducerade mått finns i själva mjukstartaren.