Hydrauliskt drivsystem

Hydraulaggregat + elstyrning

 

GMV ProVista

 

GMV ProSerie är en produkt från GMV som är avsedd att användas till nyhiss eller för modernisering av befintliga hydraulhissar. Produkten är en komplett sammanbyggd enhet kombinerad av ett GMV aggregatl i kombination med valfritt styrsystem.

 

Enheten kan användas för modernisering av de flesta äldre på marknaden förekommande fabrikat. Den kan kombineras med befintliga hissdörrar eller anpassas mot nya korgdörrar av de flesta fabrikat.

 

GMV ProVista ger följande fördelar för slutkunden:

 

 • Förbättrad åkkomfort med GMV's elektroniskt styrda ventil 3100 (Option).
 • Bättre stoppnoggrannhet i plan.
 • Reducerad ljudnivå upp till 35%
 • Reducerat effektbehov och lägre energiförbrukning.
 • Modernt styrsystem som ger felanalys i klartext.
 • Alarmmeddelanden kan skickas via e-mail, SMS eller web-läsare.
 • Ändamålsenliga knappar med talsyntes, pictogram och våningsvisare.
 • Automatisk nödkörning till plan i händelse av strömavbrott.
 • Nödtelefon för kontakt med larmcentral via fast telefoni eller GSM.
 • Uppfyller de nya normerna för EN 81-21, EN 81-70 och EN 81-80.
 • Miljövätska som tillval, GMV Eco-fluid. Biologiskt nedbrytningsbar (index>90% enligt standarden CEC L33-A-93) och uppfyller därmed EUs miljödirektiv 2006/118/EC.

 

I de flesta fall är totalt renoverad hiss med modern teknik en mycket mer ekonomisk lösning än ett totalt utbyte av hissen.

WEBSHOP

I vår webshop finner du alla produkter vi har i vårt sortiment för tillfället.

Klicka här för att komma till vår webshop