Produktion

Produktion

GMV Sweden AB:s produktion består endast av kundorder unik tillverkning. Med en komplett maskinpark med skärande bearbetning, licens svetsning, måleri, samt komplett testutrustning har vi korta ledtider och en hög flexibilitet.

Teleskoperande lyftcylindrar

GMV Sweden AB producerar och testar alla teleskoperande cylindrar till hela GMV koncernen, 2-4 kolvig med utvändig synkronisering samt 2-3 kolvig med invändig synkronisering.

1-kolviga lyftcylindrar

GMV Sweden AB producerar och testar slimmade 1-stegs cylindrar (Bis) för det egna marknadsområdet, samt vid behov även till moderbolaget GMV SpA i Italien.

Bärramar

Bärram FLH 25, 35, 35C och 80 för lasthiss med märklast 1500-12000Kg tillverkas till hela GMV koncernen.

Hydraulskåp och Ventiler

Alla typer av hydraulskåp och ventiler provkörs och anpassas efter installationskrav och kundens önskemål.

Nedfartsspärrar

Två olika storlekar på nedfartsspärrar tillverkas och testas, eftersom detta är en säkerhetskomponent märks varje nedfartsspärr med serienummer som säkerställer full spårbarhet under hela komponentens livstid.

Produktutveckling

GMV Sweden ABs produktutveckling har två inriktningar: 

  • Lyftcylindrar för hydraulhissar 
  • Övriga komponenter tillsammans med moderbolaget. 

Arbetet omfattar hela kedjan från idéskisser och hållfasthetsberäkningar, via prototypskisser till CAD-ritade konstruktioner. Varje prototyp testas i våra provanläggningar. Dokumentation och dimensioneringsunderlag utarbetas och förs in i koncernens tekniska handbok.

 

Logistik / Leverans

GMV Sweden har en högt utvecklad logistik, som borgar för snabba och felfria leveranser. Gejdrar, bärramar, hisskorgar, dörrar och elutrustningar från moderbolaget eller från andra leverantörer ute i Europa sammanställs och samlastas med hydraulkomponenter från den egna tillverkningen. Leveranser sker sedan oftast direkt till installationsplatsen.