Lyftcylindrar


GMV erbjuder flera olika typer av lyftcylindrar konstruerade för att passa i olika förhållanden. 


Alla cylindrar ger en jämn och komfortabel gång av hissen under förutsättning att de installationsanvisningar som lämnats av GMV följts och att rekommenderad olja används. Tekniska mått visas på respektive datablad. 


Cylindrarna erbjuder full säkerhet i avsedda installationer och alla cylindrar uppfyller kraven enligt hissdirektivet 2014/33 EU.
 
Läs mer om respektive cylinder i undermenyn till vänster.