Kvalitet

Kvalitetsledningssystem

Vår policy är att skapa ett varaktigt förtroende hos våra kunder genom rätt kvalitet i produkter, leveranser och tjänster. 

Detta uppnås genom att vi: 

  • Eftersträvar ständiga förbättringar. 
  • Stimulerar samarbete och laganda. 
  • Skapar ansvarskänsla för såväl egen som för andras insats. 
  • Levererar produkter som uppfyller hissdirektivet 2014/33/EU, andra föreskrifter och specifika kundkrav. 
  • Levererar på överenskommen tid. 
  • Handlägger garantiärenden på ett positivt sätt. 

Konstruktionskontroll

GMV Sweden är av anmält organ godkänt att utföra konstruktionskontrollen av komplett hiss mot kraven i hissdirektivet 2014/33/EU. 

Detta innebär praktisk provning och kontroll för att säkerställa att komponenten och funktionen mellan de sammansatta komponenterna överensstämmer med kraven i hissdirektivet.