Teleskopcylinder EC/TCS ”DEVE”

Mekanisk synkronisering 

 

Typ   Storlek   Användningsområde

EC 2N

  EC 60-120 2N   Sidoplacerad 2-kolvig
EC 2Y   EC 60-120 2Y   Sidoplacerad 2-kolvig
EC 3Y   EC 60-105 3Y  

Sidoplacerad 3-kolvig

EC 4Y   EC 60-90 4Y  

Sidoplacerad 4-kolvig

 

Detta är cylindern som är synkroniserad med kedjor. ”DEVE” Cylindern.

Vid en modernisering av en DEVE hiss har vi anpassningar mot befintlig

cylindergejd 25mm. Denna cylinder kan även ersätta gamla teleskopcy-

lindrar med invändig synkronisering om det finns tillräckligt med

utrymme i schaktet.