Teleskopcylinder 9100-9111”GMV-T”

 

Invändig synkronisering

Typ   Storlek   Användningsområde
9100   T 42-100 C2L  

Sidoplacerad 2-kolvig

9101   T 42-100 C3L  

Sidoplacerad 3-kolvig

9110   T 50-100 C2S   Centrumplacerad 2-kolvig
9111   T 50-100 C3S  

Centrumplacerad 3-kolvig

 

Denna cylindern kan utan problem ersätta befintliga Monsun Tison cylindrar.

Ett problem som kan uppstå är att man kan behöva cylinderstyrning på cylindern,

något som inte behövdes när man gjorde beräkningen då den installerades.

 

När man skall modernisera en befintlig cylinder är det viktigt att uppge vilken

typ av cylinder som är installerad.