Truckhiss

Truckhiss

GMV Sweden AB erbjuder ett brett sortiment av hydrauliska lasthissar. Vi tillhandahåller både standardlösningar eller speciallösningar för att tillgodose kundens önskemål.

Vid komplett hiss från GMV Sweden genomförs en total genomgång av anläggningen för att tillse att kraven i Hissdirektivet 2014/33/EU och Hissnormen EN 81.20 uppfylls. Erforderlig dokumentation sammanställs och levereras och endast slutlig kontroll är nödvändig vid besiktning av hissinstallationen.

 

Truckhissen är en lasthiss som anpassas för industriellt behov där lastning och lossning sker med gaffeltruck. Hissen skräddarsys efter transportbehovet och förstärks för att klara de belastningar och påfrestningar som uppstår vid godshantering med gaffeltruckar.

Hissen drivs vanligtvis med två eller fyra direktverkande lyftcylindrar vilket ger en minimal nedfjädring vid lastning och lossning i jämförelse med när linor används. 

 

Teknologi och funktionalitet

Direkt verkande cylindrar använder en världsunik teknik, GMV 1: 1Teknologi. 

  • Teleskopcylindrar typ EC / TCS producerade av GMV Sweden AB i Alvesta med 100 procent synkronisering som påverkar lyftoperationen och livslängden (omöjligt att nås med andra lösningar).
  • Hög hållbarhet och tillförlitlighet på grund av det låga antalet delar.
  • Låg drift- och underhållskostnad.
  • Enkel och ultralätt konstruktion i jämförelse med andra elektriska och hydrauliska fordonshissar.
  • Exceptionellt liten storlek på schaktet med hänsyn till korgens dimensioner.
  • Mycket stabil golvposition i korgen vid körning av fordon - det är inte möjligt att uppnå om korgen drivs med linor (hydraulisk 1: 2 och 4: 1 fordonshissar).
  • Möjlighet att öka kapaciteten vid bibehållen korgstorlek.

Dimensioner

Q
KB
KD
Dörr
SB
SD
PDF

1 ingång

PDF

2 ingångar

DWG
1250-2500 1500 2700

1300

C4

2200

3100/

3260

1250-2500 1800 2700

1400

C4

2500

3100/

3260

1800-3000 2100 2700

1700

C4

2800

3100/

3260

2100-4000 2200 3100

1800

C4

2900

3500/

3660

2250-4000 2200 3400

1800

C4

2900

3800/

3960

3000-5000 2600 3900

2100

C4

3300

4300/

4460

3250-5000 2600 4300

2100

C4

3300

4700/

4860

3250-6000 2600 4300

2100

C4

3300

4700/

4860

4000-8000 2800 4800

2200

C4

3500

5200/

5360

4500-8500 2800 5300

2400

C6

3500

5800/

6040

4500-9000 3000 5300

2600

C6

3700

5800/

6040

4700-10000 2800 6000

2400

C6

3500

6500/

6740

Mer information

 Broschyr GMV lasthiss GPL

 Broschyr exempel driftintensitet