Aggregat GL


Hydraulaggregat typ GL erbjuder en ny tank med reducerade mått, vilket kräver mindre olja och mindre utrymme. 


GL-aggregatet är anpassat efter samma utbud av komponenter som finns tillgängligt till vårt traditionella 3010/S ventil och uppnår samma höga bekvämlighet och pålitlighet. Liksom alla GMVs aggregat kan typ GL utrustas med traditionell ventil eller den mest avancerade ventilen.
GL hydraulaggregat är försett med ett pumpflöde från 25-180 l/min och är utvecklat för att passa hydrauliska installationer med förtillverkat maskinskåp typ C och D. 


Standardkomponenter som levereras till detta aggregat:


   • Dränkbar motor 
   • Pump med filter 
   • Pulsationsdämpare 
   • 3010/S ventil 
   • Avstängningsventil med filter 
   • Oljenivåsticka 
   • Inkopplingsplint med plastkåpa 
   • Oljetermostat och motortermistor 
   • Tryckbrytare 
   • Handpump
 
 

Mer information

Aggregat GL »