Varuhissar Godshissar

GMV Sweden erbjuder ett brett sortiment av hydrauliska lasthissar / Varuhissar. Vi erbjuder både standardlösningar som är typgodkända enligt hissdirektivet 2014/33 EU och speciallösningar för att tillgodose våra kunders önskemål.

Vid komplett hiss från GMV Sweden genomförs en total genomgång av anläggningen för att tillse att kraven i Hissdirektivet 2014/33/EU och Hissnormen EN 81.20 uppfylls. Erforderlig dokumentation sammanställs och levereras och endast slutlig kontroll är nödvändig vid besiktning av hissinstallationen.

Varuhiss

Varuhiss GPL är avsedd för transport av styckegods i laster upp till 5000 kg och är godkänd för transport av både passagerare och gods.

Truckhiss

Truckhiss GPL är en lasthiss som anpassas för industriellt behov där lastning och lossning sker med gaffeltruck i laster upp till 20 000kg där personer har rätt att medfölja.


 

Om våra lasthissar

Vi har utvecklat lasthissens tekniska lösning och bärighet. För hissar som lyfter 4000-20 000 kg innebär det minskade kostnader och en miljövänlig effekt. Den nya konstruktionen är optimerad för att reducera totalvikten, vilket innebär mindre stål som i sin tur resulterar i mindre effektbehov och minskad miljöpåverkan.

Hissarna är hydrauliskt drivna med direktverkande lyftcylindrar som ger en maximal stabilitet vid lastning och lossning, GMV 1:1 teknik. 1-steg eller så kallad Deve teleskopcylinder används beroende på lyfthöjd där en höjd på upp till 20 meter är möjlig. Hissarna är kombinerade av GMVs komponenter som är välkända för sin funktion med enkel installation och låg servicekostnad.

Konceptet för varu/personhiss och truckhiss är konstruktionsgranskade av GMV Sweden enligt hissdirektivet vilket innebär att endast slutlig kontroll ska göras.

 

 

Fördelar med våra lasthissar

 

Driftsäkra
  • Robust och hållbar konstruktion.
  • Dörrtrösklar konstruerade för lastning med gaffeltruck.
Hög säkerhet
  • Uppfyller hissdirektivet 2014/33/EU.
  • Hydraulaggregat och styrenhet placerade i servicevänligt maskinrum.

  • Automatisk återgång till stannplan vid strömavbrott (tillval).

Flexibla
  • Modulär konstruktion som uppfyller olika användares behov rörande nominell last och hisskorgsmått.

  • Bärramens och lyftcylinderns konstruktion ger minsta möjliga schaktmått i förhållande till hisskorgens storlek.

Kostnadseffektiva
  • Komponenter förberedda för snabb och enkel installation.

  • Låg totalvikt med mindre stål i konstruktionen som ger mindre effektbehov.

  • Låga kostnader för service och underhåll tack vare beprövade standardkomponenter från GMV.

Instalaltion i UK

Har du några frågor?

Kontakta oss för mer information om våra hissar, reservdelar eller renovering.

Vi skickar reservdelar inom 24 timmar.

Varmt välkommen att kontakta oss här eller på:

Telefon växel: 0472-456 00
Mail: info@gmv.se

Broschyr