Aggregat MRL-T (Tower)

 

Hydraulaggregat typ MRL-T är utvecklat för hissar utan tillgång till maskinrum eller möjlighet till maskinskåp. Aggregatet placeras inne i schaktet bredvid gejderna. 


Servicepanel med handpump sätts i dörrkarmen eller i en ingjutningslåda i schaktväggen. 


Tanken är konstruerad för att kräva en mindre mängd olja. 
MRL-T aggregatet är anpassat för samma utbud av komponenter som finns tillgängligt till vårt traditionella 3010/S ventil och uppnår samma höga bekvämlighet och pålitlighet. 


Liksom alla GMV-aggregat kan F1 utrustas med traditionell ventil eller en mer avancerad ventil. 

MRL-T-aggregatet är anpassat för ett pumpflöde mellan 25-210 l/min och är utvecklat för en maskinrumslös hydraulhiss.


Standardkomponenter som levereras till detta aggregat:


• Dränkbar motor 
• Pump med filter 
• Pulsationsdämpare 
• 3010/S ventil 
• Avstängningsventil med filter 
• Oljenivåsticka 
• Inkopplingsplint med plastkåpa 
• Oljetermostat och motortermistor 
• Tryckbrytare 
• Handpump

Mer information

MRL-Tower >>