Bilhiss

 

Till våra typgodkända bilhiss VL30 & VL35 med laster upp till 3500kg använder vi bärram FLH40.
 
 
Vid större laster skräddarsys en bärram dimensionerad för ändamålet. För att bärramen skall klara de påfrestningar den utsätts för genomförs noggranna, beräknade förstärkningar eller modifieringar av bärramen. Vid behov kan även bärram FLH80 för 4 st cylindrar användas.