Big Space

BIG SPACE - Öka värdet på din fastighet

En moderniserad hiss förbättrar inte bara din fastighets värde utan gör den också mer attraktiv för potentiella köpare och hyresgäster samtidigt som den markant förbättrar den övergripande tillgängligheten.

BIG SPACE™ är en hydraulisk hiss som utnyttjar varje millimeter av hisschaktet och ger ett stort utrymme (big space) inuti hissen. 
Vår stora lilla hiss nöjer sig med ett så begränsat utrymme för hisschakt att den kan få plats i det befintliga trapphuset, om trappan byggs om till en smalare modell. Placering av maskinskåpet är även det flexibelt. Elstyrning och aggregat i hydraulhissen är placerat i maskinskåpet och tar endast 0,3kvm i anspråk.

Om Big Space™

Vår patentsökta hissmodell BIG SPACE är speciellt utvecklad för att möta behovet att ersätta befintliga hissar i gamla fastigheter och konstruerad så att den ryms i trånga hisschakt - den mest utrymmeseffektiv hissen helt enkelt. BIG SPACE, som är vår smalhiss, är rymlig och generös i dörrbredd att både rullatorer och rullstolar kommer in. För en enkel och snabb installation skräddarsys systemet för att passa alla olika behov, och likväl de trånga schakten.

 

Fördelar vid utbyte till Big Space:

• Hastigheteh ökar från 0,3m/sek till 0,63m/sek.

• Last kan ökas från 325 kg till 700 kg.

• Ökad åkkomfort och tystare gång.

• Korgdörr för ökad säkerhet.

• Möjlighet att behålla delar av befintligt material.

 

Ersättning av gammal skruvhiss

Om hissen befinner sig i en miljö där den utsätts för högre belastning som beräknatspå sjukhus eller vid väderpåfrestningar kan det vara nödvändigt att se över hissens status.

Gamla skruvhissar är ofta slitna och de kräver mycket underhåll, vilket kan bli kostsamt. De skramlar, går sakta och har smala dörrar som hindrar rullatorer och rullstolar.

BIG SPACE XL är specifikt utvecklad för att modernisera befintliga äldre hissar i fastigheter, framförallt gamla skruvhissar såsom NTD där schaktbredden är väldigt begränsad. I dessa fall behåller man befintligt schakt och slagdörrar.

I Sverige finns i runda tal 70 000 trapphus som saknar hiss, framför allt i tre- och fyravåningshus från 1960-talets så kallade miljonprogram.

Enligt en statlig utredning bor cirka 375 000 personer över 65 år i sådana hus. Med andra ord: det kommer att löna sig att satsa på 70 000 nya hissar. För samhället. För individen. För fastighetsägarna. 

 

Skräddarsydd hiss

Big Space från GMV är inte stor – utanpå. Genom att utnyttja varje millimeter av hisschaktet ges ett stort utrymme (big space) inuti. Hissen behöver endast begränsat utrymme för hisschakt att det kan få plats i det befintliga trapphuset, om trappan byggs om till en smalare modell.

Är trappan redan smal kan lösningen vara att bygga ett hissschakt utanpå trapphuset. Tack vare att hissen är så smal kan utbyggnaden göras diskret och proportionerlig. Även systemet och designen på hissen anpassas utifrån era unika behov.

 

 

 

Har du några frågor?

Kontakta oss för mer information om våra hissar, reservdelar eller renovering.

Vi skickar reservdelar inom 24 timmar.

Varmt välkommen att kontakta oss här eller på:

Telefon växel: 0472-456 00
Mail: info@gmv.se

 

 

Gammal skruvhiss                Ny hiss med befintliga slagdörrar som behållts

REFERENSER

Grevegårdsvägen, Göteborgsbostäder           Hisskorg      Ritning

Vallavägen, Brf. Masmästaren Falun              Hisskorg       Ritning

Kungsbroskolan, Tidaholm                           Installation   Ritning

Torstenssonsgatan 6, Stockholm                   Hisskorg      Ritning

Linnankatu 59D, Åbo Finland                        bild             Ritning

Teknisk data

Maximal korgbredd   Schaktets bredd minus 160 mm

Schakt grop Min.

  100 mm (Min.135mm vid automatdörr)

Schakt topp Min.

  2 410 mm

Standard dörrbredd

  700-900 mm med 50 mm steg (annan bredd på begäran)

Dörrtyp

  Vikdörr - slagdörr, automatiska dörrar T2-T3-C4

Korgingångar

  1 alternativt 2. Möjlighet till vinkelingång beroende på konfiguration
Märklast   Max cirka 700 kg
Lyfthöjd   22 mm (cylinderdiameter 110)
Maskinutrustning   Placering av maskinskåp i publik eller separat utrymme

 

Information & Broschyr

Big Space allmänt

Big Space teknisk data

        Big Space i befintligt hus utan hiss