GMV Sweden AB

GMV Sweden AB bildades 1993 som ett dotterbolag till italienska GMV Martini. GMV- gruppen är i dag världens största tillverkare av hydraulhisskomponenter och finns representerade i ett flertal länder. 

De direkta marknadsområdena är de nordiska länderna och GMV Partners runt om i världen. En del av tillverkningen säljs vidare genom moderbolagets försäljningskanaler. Komponenter som inte tillverkas inom GMV Sweden köps inom gruppen eller externt och levereras till hissföretag inom marknadsområdet. 

GMV Sweden är lokaliserat i Alvesta och vid företaget arbetar 29 personer, den årliga omsättningen är ungefär 85 Milj kr. GMV Sweden AB är certifierat enligt SS-EN ISO 9001 samt granskat och godkänt mot kraven i Hissdirektivet 2014/33/EU modul H1 (Annex XI). 

Affärsidé

GMV Sweden AB är ett företag i GMV- gruppen som i dag är världens största tillverkare av hydraulhisskomponenter och finns representerade i ett flertal länder världen över. 

Vår affärsidé: 

  • Att leverera hisskomponenter och system till hissbranschen. 
  • Att genom egen produktion eller inköp tillhandahålla rätt kvalitet till konkurrenskraftigt pris.

Försäljning/beredning

Varje offert och order sammanställs för att leveransen skall uppfylla kundens önskade hissprestanda. De komponenter som skall ingå specificeras därefter för inköp eller egen tillverkning. 

Därefter görs en uppställningsritning, som tjänar som underlag för byggnadsarbeten och för montage. Den visar också hur anläggningen kommer att se ut efter installationen. 

Om kunden önskar en komplett hiss genomförs en total genomgång av anläggningen för att tillse att kraven i Hissdirektivet 2014/33/EU och Hissnormen EN 81.20 uppfylls. Erforderlig dokumentation sammanställs och levereras.

Mer information