Bilhissar

Fordonshiss VL - Bilhiss. Design och tillverkning i Sverige.

Den mest perfekta lyftanordningen för att lyfta fordon som någonsin har uppfunnits.

 

VL® bilhissar är speciellt framtagna för personbilar och får medföra personer. Finns i 4 standardversioner EC-Design Examination certifierade:

 • VL404 000 kg belastning och korgmåtten 2,8 x 6,0 m och en 2,6 m bred dörr.

 

 • VL303 000 kg belastning och korgmåtten 2,4 x 5,3 m och en 2,3 m bred dörr.
 • VL353 500 kg belastning och korgmåtten 2,7 x 5,6 m och en 2,4 m bred dörr
 • VL454 500 kg belastning och korgmåtten 3,0 x 6,0 m och en 2,8 m bred dörr.

GMV rekommenderar VL40, eftersom denna bilhiss tillhandahåller transport av alla massproducerade personbilar - inklusive de största SUV-modellerna.

Fordonshissar VL® är utförd med tekniken GMV 1: 1 Teknologi - med världsunik drivning 1: 1, som håller hissen stabil när du kör in bilen. Dessutom är hissen karakteriserad av extremt små schaktdimensioner i förhållande till korgstorleken jämfört med andra fabrikat. Hissen behöver inga linor eller fångutrustning och krafterna är minimala på schaktväggarna.                                                                              

Porsche center, Stavanger

Stora fördelar jämfört med andra tekniska lösningar: 

Teknologi och funktionalitet

 • Direkt verkande cylindrar använder en världsunik teknik, GMV 1: 1 Teknologi. 
 • Teleskopcylindrar typ EC / TCS producerade av GMV Sweden AB med 100 procent synkronisering som påverkar lyftoperationen och livslängden (omöjligt att nås med andra lösningar).
 • Hög hållbarhet och tillförlitlighet på grund av det låga antalet delar.
 • Låg drift- och underhållskostnad.
 • Enkel och ultralätt konstruktion i jämförelse med andra elektriska och hydrauliska fordonshissar.
 • Exceptionellt liten storlek på schaktet med hänsyn till korgens dimensioner.
 • Minsta grop på 1,0 m.
 • Mycket stabil golvposition i korgen vid körning av fordon - det är inte möjligt att uppnå om korgen drivs med linor (hydraulisk 1: 2 och 4: 1 fordonshissar).
 • Standard märklastintervall går från 3,0 till 4,5 t och valfritt skräddarsytt från 5 upp till 11 t.
 • Möjlighet att öka kapaciteten vid bibehållen korgstorlek.
 • Central dörrar som gör det möjligt att snabbt och säkert köra in fordonet.
 • Nordiskt golv som option för upssamling av snö och vatten vilket reducerar underhåll och besparar hissmaterialet.

Miljö

 • VL-hissens materialbesparande konstruktion, låga totalvikt (till och med 30-60% lägre jämfört med andra elektriska och hydrauliska fordonshissar) innebär också att det krävs mindre energiförbrukning för att tillverka och att transportera hissen.
 • Få slitdelar som hissen är uppbyggd på, medför låg underhållskostnad.
 • Låg efterfrågan på reservdelar på grund av hög hållbarhet och pålitlighet vilket innebär låga drifkostnader.
 • Lätt och materialbesparande schaktkonstruktion tack vare att krafterna koncentreras i schaktgropen.
 • Ingen användning utav permanent magneter, vars produktion är exceptionellt energikrävande och utvinningen av råvaran är svår och dyr.
 • Låg energiförbrukning.

Viktjämförelse av hissar som lämnar fabriken 

( inklusive olika fordonshissar Q = 3000 – 4000kg ) 
Hp = 10 m, 4 stops

Säkerhet

 • Mer än 60 års erfarenhet av konstruktion av hydrauliska hissar.
 • Inga massiva enheter (ingen drivenhet och motvikt) placerat över hisskorgen.
 • Inga linor som lyfter hisskorgen vilket medför god stabilitet.
 • Maskinrummet är placerat på en separat plats som säkerställer säker montering och underhåll.
 • Fjärrkontroll för destinering och anrop av hissen. (option)

GMVs bilhissar betjänar flera nivåer över mark eller parkeringsgarage under mark nivå. Användningen av hissen är perfekt för mindre garage, i stället för en typisk ramp, sparar ca. 5 upp till 9 parkeringsplatser per plan. Bilderna nedan visar tydligt fördelen med GMV bilhiss.

Enplans garage

Bilhiss utfört med "Nordiskt golv" för uppsamling av snö och vatten

Tvåplans garage

 

Fördelen med bilhissen syns tydligt i form av extra parkeringsplatser och därmed ytterligare hyresintäkter.

Kostnaden för en VL hiss inklusive schaktkonstruktionen för ett parkeringsgarage på två nivåer representerar ca. 60-80% av värdet av en traditionell betongramp.

 

 

 

Fig. VL30 / VL35 / VL40 / VL45 Bilhiss

    

 

 

Höjdalternativ för bilar med takbox

 

GMV erbjuder fordonshissar i olika höjdalternativ (VL30 H, VL35 H, VL40 H och VL45 H) med hisskorg och dörrar upp till 2,5 m för att det ska vara möjligt att använda bilhissen även med takbox monterad på bilen.

 

Fig. Standard VL lift  Fig. H option


 

På så sätt möter vi kraven hos användare som föredrar att installera sin bilhiss inuti garaget hellre än framför byggnaden, där det ofta inte finns någon plats för en sådan konstruktion.

 

 

Allmänna krav för GMV Bilhissar

 

 1. Bilhissens hisskorg ska vara av tillräcklig storlek för att rymma en bil och av tillräcklig bredd för att låta passagerardörren öppnas så att föraren kan lämna parkerat fordon.
 2. Hisskorgen ska vara utrustad med 2 kontrollpaneler placerade på motsatta väggar och de ska vara tillgängliga från förarplatsen genom öppet fönster.
 3. Bilhissen bör vara utrustad med trafikljus som sitter utanför dörrarna vid varje plan och i hisskorgen för styrning av bilar som kör in och ut ur hisskorgen.
 4. Bilhissen måste vara utrustad med ett nödsystem som i händelse av strömavbrott automatiskt stannar hisskorgen och öppnar dörrarna helt för att möjliggöra att bilen kan lämna hisskorgen.
 5. Hisskorgen ska vara utrustad med tydlig information om att slå av fordonets motor innan hissfärden startas.
 6. Avståndet mellan stängda schaktdörrar och motstående vägg eller betongpelare i byggnaden rekommenderas att vara 10m. Avståndet bör inte vara lägre än 7,5 meter.

 

Viktig parameter - kraft på hisskorgens tröskelfäste Fs
 

Den mest ogynnsamma belastningen på VL-hissens konstruktion sker när en bil kör in i hisskorgen. På tröskeln visas Fs kraften. Hisskorgen, bärramen och T-gejderna ska vara tillräckligt starka för att klara kraften och vridmomentet (Ts).

 

GMVs bilhissar präglas av följande krafter på hisskorgens tröskelfäste Fs:

 • VL45   Fs = 2700 kG
 • VL40   Fs = 2400 kG
 • VL35   Fs = 2100 kG
 • VL30   Fs = 1800 kG

Bilhiss VL30-VL45

Standardstorlekar (Angivna hissmodeller är endast exempel, andra
mått på hisskorg, dörrar och schakt kan beställas)

 

  Märklast (kg) Korgdimension Dörrdimension Schakt dimension Antal cylindrar (st)
KB KD DB Typ SB SD1 SD2
VL30 3 000 2 400 5 300 2 300 C6 3 450 5 770 6 040 2
VL35 3 500 2 700 5 600 2 400 C6 3 750 6 070 6 340 2
VL40 4 000 2 800 6 000 2 600 C6 3 850 6 470 6 740 2
VL45 4 500 3 000 6 000 2 800 C6 4 150 6 470 6 740 2
Max. lyfthöjd 13,7 m med standard gropdjup (1 200 mm) och standard topphöjd (3 400 mm). Högre lyfthöjd är möjligt med större gropdjup och/eller topphöjd. Minimum gropdjup är 1 000 mm. För anpassad topphöjd, var vänlig kontakta GMV Sweden för teknisk rådgivning.
Max. hastighet <0,9 m/s.
Invändig korghöjd mellan 2 000 - 2 600 mm

Tabell översättning:

KB: Korgbredd (mm)

KD: Korgdjup (mm)

DB: Dörrbredd (mm)

SB: Schaktbredd (mm)

SD1: Schaktbredd, 1 korgöppning (mm)

SD2: Schaktbredd, 2 korgöppningar (mm)