Personhiss 

Vi har den perfekta hisslösningen för personhiss till bostäder, skolor, hotell och liknande. Vi utnyttjar schaktutrymmet på bästa sätt och anpassar hisslösningen efter dina och byggnadens förutsättningar. Läs om våra hydraul- och linhissar nedan som lämpar sig för byggnader med få eller flera våningsplan. 

GreenLift - Hydraulhiss

GreenLift - Hydraulhiss

GLF Fluitronic, vår moderna hydraulhiss är en perfekt hiss för nyproduktion eller befintlig byggnad. Bästa ekonomiska lösningen för slutkunden och att föredra till byggnader upp till 6 våningsplan.

 

Big Space

GreenLift - Linhiss

GLT, linhiss för byggnader med högre lyfthöjder upp till 35 meter eller 12 våningsplan. 


GreenLift - Linhiss

Big Space

BIG SPACE™ är vår hydrauliska hiss som tar vara på varenda millimeter av hisschaktet – från vägg till vägg, från golv till tak.

Home Lift - Korghiss

Home Lift - Korghiss

Home Lift® är en ny produkt på den svenska marknaden. Den produceras i enlighet med maskindirektivet 2006/42/EG och behåller egenskaper som en traditionell hiss med hög komfort. Driftsäker med hydraulik, ingen skruv.

Personhiss

GreenLift Hydraulhiss: Den finns i ett stort antal korgstorlekar i lastområdet 4-21 personer eller 320 – 1600 kg. Reducerad grop och topphöjd möjligt. 

 

GreenLift Linhiss: Den finns i ett stort antal korgstorlekar i lastområdet 4-13 personer eller 320 – 1000 kg.


Big Space: "Smalhiss" mest yteffektiva hissen till nya eller befintliga byggnader. Reducerad grop och topphöjd möjligt. Lastområdet 4-21 personer eller 320-1600kg.

 

Home Lift: En riktig hiss i enlighet med maskindirektivet och lägre hastighet i lastområdet 2-5 personer eller 160-400kg. 

Designa din hiss

Med vår hissbyggare kan du enkelt designa din egen hisskorg och dörr. Testa här!