Finska Amslift berättar om deras utmaningar i branschen

Finska Amslift berättar om deras utmaningar i branschen”Big Space klarar alla de tuffa krav som ställs i trånga och smala hus”

 

Finska hissbolaget Amslift är specialiserade på att installera hissar i befintliga byggnader utan hiss. Det ställer stora krav på hissen eftersom den måste anpassas till husets förutsättningar och arkitektur. Juha Kiviranta, VD på Amslift, berättar om vilka utmaningar de ställs inför och vad deras kunder efterfrågar.

 

Vilka utmaningar står man inför när man ska installera en hiss i en byggnad utan hiss?
Det är flera. Framförallt är utrymmet ovan och nedanför hissen väldigt begränsat. Flera hissar kräver 3,5 meter utrymme ovanför hissen och 1 meter nedanför, något som gamla hus ofta inte har. Dessutom brukar trapphusen vara smala och trånga och rymmer inga stora hisschakt.

Ett annat problem är ljudvolymen, sitter maskinrummet ovanpå hissen blir det en hög ljudvolym i trapphuset. Här är hydraulhissar väldigt bra eftersom maskinen kan sitta i källaren eller på något annat ställe där ljudet inte stör.

 

Vilken hiss installerar ni som uppfyller dessa krav?
I många byggnader som har dessa förutsättningar installerar vi hydraulhissen Big Space. Det är en otroligt smidig och tyst hiss som passar i trånga schaktutrymmen och trapphus och uppfyller alla tuffa krav som ställs i äldre hus.

 

  

Hydraulhissen Big Space klarar trånga schaktutrymmen och kan designanpassas så att den passar byggnadens arkitektur. 
 

Vilken design efterfrågar era kunder?
Många av våra kunder vill ha en hiss i ett gammalt hus med flera våningar. Det är inte ovanligt att husen är 100 år gamla, då ställer det krav på hissens utseende eftersom det finns  regler i Finland där man måste bevara det gamla utseendet. Designen måste passa in i byggnadens stil och arkitektur, där är GMV Sweden otroligt duktiga och flexibla som kan skräddarsy utseendet så att hissen smälter in i stilen på ett snyggt sätt.

 

Hur arbetar ni hållbart och miljömedvetet?
Genom att installera hydraulhissar. De drar mindre elektricitet, håller länge och man byter reservdelar väldigt sällan. Förr trodde man att hydraulhissar drog mest elektricitet men nya finska undersökningar visar tvärtom – att hydraulhissar är den hiss som drar minst. Delarna håller länge och kan ofta användas i flera årtionden innan man behöver byta ut några större delar.

 

  

Juha Kiviranta, VD på Amslift.


Publicerad: 2017-12-11

Nyhetsarkiv


2024-04-29 Homelift

2024-02-06 Lasthiss till Scan i Skara

2024-01-07 EC cylinder

2020-03-31 Ett projekt med Wennergrens Hiss

2020-03-03 Big Space-projektet i Falun

2019-11-14 Den stora hissen till Navigator i Portugal - installerad

2019-09-09 4 skäl till att välja GMV Green lift permanent magnet

2019-04-26 Medarbetarintervju - Lasse Mettälä

2018-03-21 Varbergsföretaget RC Hiss berättar vad deras kunder efterfrågar idag

2018-03-19 Vi stödjer Nattvandrarna

2018-02-14 Nu är våra lasthissar ännu vassare

2017-12-14 Vår julgåva går till Barncancerfonden

2017-12-11 Finska Amslift berättar om deras utmaningar i branschen

2016-05-02 Lyftcylindrar till alla typer av hydraulhissar

2015-12-10 Snart lanserar vi marknadens mest yteffektiva hiss

2015-10-27 Vi stödjer Missing People